Prosodem, (af prosodi og -em efter fonem), sprogvidenskabelig betegnelse for betydningsadskillende størrelser, fx ordtone og tryk, der er knyttet til større enheder end enkelte lyde, fx stavelser. Se også accent, mora og prosodi.