Produktorganisation, strukturering af en virksomheds aktiviteter eller organisation efter dens produkter. Produktorganisation bruges især, når en virksomheds produkter er væsentlig forskellige, fx ved at de henvender sig til forskellige kundegrupper, ved at de kræver forskellig kompetence til produktudvikling, eller ved at der er tale om forskellige produktionsformer. Produktorganisation kan tage form af produktdivisioner, der næsten fremtræder som selvstændige virksomheder, eller organisationen kan suppleres med afdelinger, der har til formål at udnytte viden og erfaringer på tværs af produktafdelinger. Herved fremkommer en matrixorganisation. Fremstiller en virksomhed fx vaskemaskiner til både hospitaler og private hjem, vil salg, produktudvikling og produktion være så forskellige, at det kan være hensigtsmæssigt at inddele virksomheden i to afdelinger eller divisioner.