pris - prispolitik

Artikelstart

Pris - prispolitik, En virksomheds prispolitik angår foruden selve prisfastsættelsen af enkelte produkter fastsættelsen af rabatter og kundekreditter.

Dens udformning er bestemt af virksomhedens strategi og målsætning, som principielt er langsigtet profitmaksimering (maksimering af virksomhedens markedsværdi), og prispolitikken spiller en central rolle for virksomhedens målopfyldelse.

Dens konkrete udformning inddrager et komplekst samlet hensyn til omkostninger, konkurrenter, kunder og deres forventninger til prisen samt virksomhedens image (det vil fx være vanskeligt for et lavprissupermarked at føre kvalitetsmærker til høje priser).

Også hensynet til andre interessenter, fx aktionærer, forbrugergrupper og Konkurrencerådet, vil påvirke prispolitikken, idet virksomheden ønsker at undgå offentlig regulering og dårlig presseomtale.

Prispolitik må ses i sammenhæng med virksomhedens afsætningspolitik, idet prisen ofte kun er én handlingsparameter blandt andre som reklame, sortiment og service. Flere forhold øver indflydelse på en virksomheds prispolitik. Væsentlig er markedsformen (se marked), dvs. antallet af konkurrerende virksomheder og deres størrelsesfordeling, adgangen til og fra markedet (barrierer) og produktdifferentieringen.

De klassiske modeller for virksomheders prisfastsættelse er baseret på, at virksomheder og kunder har lige adgang til information. Mere virkelighedsnære modeller inddrager ufuldstændig og ulige adgang til information (se asymmetrisk information). Ved mark up-pricing fastsættes prisen ved et fast procenttillæg til produktets enhedsomkostning.

En prispolitik for et nyt produkt kan være skimming pricing, hvor prisen sættes så højt som muligt i introduktionsfasen, mens man ved penetrating pricing sætter en kunstigt lav pris for at fremme hurtig indtrængning på et nyt, typisk udenlandsk marked; visse asiatiske virksomheder har fx benyttet denne politik i Europa og USA. Nogle virksomheder, især japanske, benytter target pricing, hvor produktets kvalitet udformes efter den pris, som på forhånd er vurderet til at være den relevante for produktets kundesegment.

Læs videre om priskalkulation eller pris generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig