Præklusion, (af lat. praeclusio, af praecludere 'lukke, spærre', af præ- og cludere, claudere 'lukke'), ophør af en fordring, som kreditor ikke har anmeldt inden en bestemt frist, der er fastsat ved et proklama.