Præklusion er ophør af en fordring, som kreditor ikke har anmeldt inden en bestemt frist, der er fastsat ved et proklama.