Proklama er en indkaldelse til kreditorer, hvori disse opfordres til at anmelde deres krav mod en bestemt person eller et selskab o.l. inden en fastsat frist. Proklama offentliggøres i Statstidende og anvendes ved behandling af konkurs- og dødsboer.

Faktaboks

Etymologi
Ordet proklama er afledt af italiensk proclama, af pro- og en afledning af latin clamare 'råbe'.

Overskridelse af anmeldelsesfristen i et proklama, der er udstedt af et dødsbo, medfører som hovedregel præklusion, dvs. at kreditors krav ophører, mens et proklama, der udstedes af et konkursbo, ikke har denne retsvirkning.

Dødsboer

Ved proklama i forbindelse med et dødsbo indkaldes en afdød persons kreditorer i Statstidende. Udstedelse af proklama er obligatorisk i alle privat skiftede og bobestyrerbehandlede boer; se også dødsbo.

Proklama kan udstedes i boer, der udleveres til ægtefælleudlæg og uskiftet bo. I så fald er kun den afdødes gæld omfattet af proklamaet. Hvis det kan have betydning for, hvorledes dødsboet skal skiftes, kan skifteretten tillade, at proklama indrykkes, inden dødsboet udleveres. Se også arveproklama.

Krav til bekendtgørelsen. Proklama indrykkes én gang i Statstidende, men kan også indrykkes i lokale blade, hvis der må antages at findes private kreditorer, som ellers ikke kan ventes at få kendskab til dødsfaldet. Bekendtgørelsen skal indeholde en række nærmere oplysninger om den afdøde. Anmeldelsesfristen, der skal være angivet i bekendtgørelsen, er på otte uger. Til kendte udenlandske kreditorer skal der gives særskilt meddelelse om proklamaet og dets retsvirkninger.

Krav til anmeldelsen. Anmeldelsen skal som udgangspunkt være skriftlig, rettidig og være sket til rette adressat, men kan også ske mundtligt for skifteretten. Med anmeldelsen skal følge en opgørelse af tilgodehavendet, dvs. en angivelse af kravets størrelse inkl. krav på renter og inkassoomkostninger. Der kan ske foreløbig anmeldelse af krav, der endnu ikke kan gøres op, med den virkning, at anmeldelsesfristen forlænges med otte uger.

Krav, der ikke bortfalder (prækluderes). Fremsættes et krav skriftligt efter dødsfaldet, og er kravet kommet boet i hænde inden proklamafristens udløb, prækluderes kravet ikke. Krav, der hviler på ejendomsret, er som udgangspunkt omfattet af proklamaet.

Under visse omstændigheder prækluderes krav, der går ud på, at anmelderen ejer noget i boet, dog ikke. Dette er fx tilfældet, hvis en genstand i boet er mærket med ejerens navn. Krav, der er sikret ved pant, er som altovervejende hovedregel ikke omfattet af proklamaet. Hvorvidt skattekrav er omfattet af proklamaet, fremgår af Lov om beskatning ved dødsfald og anden særlig skattelovgivning.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig