Arveproklama, indkaldelse af en afdød persons forsvundne arvinger og legatarer i Statstidende eller i aviser. Manglende respons på arveproklamaet afskærer ikke retten til at arve. Se også proklama.