kreditor

Artikelstart

Kreditor, part i et skyldforhold, der kan rette et krav mod en anden, dvs. har noget til gode. Angår kravet penge, kaldes kreditor pengekreditor, angår kravet ydelser af en anden art, fx en købers krav på en vare, kaldes han eller hun undertiden realkreditor.

I nogle låneforhold er kreditor anonymiseret i forhold til debitor. Det er fx tilfældet ved realkreditlån, hvor realkreditinstituttet opkræver afdrags- og rentebetalinger fra låntagerne og viderebetaler dem til obligationsejerne (kreditorerne). Kreditor kan sikre sig gennem pant eller kaution. Ved en eventuel konkurs eller likvidation vil kreditor da have en fortrinsret i forhold til de øvrige fordringshavere. Se også konvertering og kursgevinst og -tab.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig