Potensfunktion betegner, i matematik, funktionen \(x \rightarrow x^n\). Når eksponenten (graden) \(n\) er et helt, positivt tal, er potensfunktionen defineret for alle reelle- og komplekse værdier af den variable \(x\). Potensfunktionen er lige eller ulige, når \(n\) er lige eller ulige. Når \(n=0\), defineres \(x^0 = 1\) for alle \(x\). Når eksponenten er et positivt, ikke helt tal \(a\), er potensfunktionen \(x\rightarrow x^a\) defineret for reelle \(x \geq 0\), og den er voksende. Funktionen er konveks, affin eller konkav, eftersom \(a > 1\), \(a=1\) eller \(a < 1\). Når \(a < 0\), defineres \(x^a = 1/x^{-a}\) for \(x > 0\). For \(a = 1/n\) gælder \(x^{1/n} = \sqrt[n]{x}\), specielt \(x^{1/2} = \sqrt{x}\).