Potensfunktion, i matematik funktionen xxn. Når eksponenten (graden) n er et helt, positivt tal, er potensfunktionen defineret for alle reelle og komplekse værdier af den variable x. Potensfunktionen er lige eller ulige, når n er lige eller ulige. Når n = 0, defineres x0 = 1 for alle x. Når eksponenten er et positivt, ikke helt tal a, er potensfunktionen xxa defineret for reelle x ≥ 0, og den er voksende. Funktionen er konveks, affin eller konkav, eftersom a > 1, a = 1 eller a < 1. Når a < 0, defineres xa = 1/x -a for x > 0. For a = 1/n gælder , specielt .