Konkav er et matematisk udtryk der bruges om en reel funktion f, defineret på et interval, hvis graf på ethvert delinterval ligger over den tilhørende korde, dvs. hvis graf er nedad hul. Jf. konveks.