Postmodernisme er en række delvis forbundne retninger, der siden 1970'erne har gjort sig gældende inden for filosofi, arkitektur, billedkunst, litteratur, dans, film og sociologi.

Begrebet er ikke entydigt, men alle retninger forholder sig til modernismen, enten i form af en videreførelse af den eller et opgør med den.

Filosofi

I slutningen af 1970'erne begyndte nogle filosoffer, bl.a. Jean-François Lyotard, at anvende det arkitektur- og kunstteoretiske begreb det postmoderne som betegnelse for en tendens i tidens filosofi og samfundsliv.

Den "postmoderne tilstand" hævdes at være kendetegnet ved et bortfald af de "store fortællinger": Ikke bare de traditionelle religiøse og filosofiske værdisystemer, men også deres negative modstykke, de store kritiske teorier som fx marxismen og psykoanalysen, har mistet deres autoritet (jf. de nye filosoffer).

I stedet fremhæver de pågældende filosoffer — der mod deres vilje ofte betegnes "postmodernister" — de "små fortællinger", dvs. lokale, situationsafhængige kriterier for, hvad der er godt og sandt, ligesom de lægger vægt på æstetik og afstår fra at fordømme kommercialisme og popkultur.

Et stadium på vejen mod denne tilstand blev i 1960'erne kaldt attituderelativisme. Jürgen Habermas er blandt de filosoffer, der har kritiseret postmodernismen for at være politisk reaktionær og repræsentere en form for moralsk relativisme.

Det postmoderne samfund

Sociologien inkorporerede i 1980'erne postmodernismen som en ny kritisk erkendelsesmåde og som en erkendelse af nye samfundsmæssige forandringer. Postmodernismen gør op med en universel vestlig tænkning, der bygger på rationalitet, objektivitet og totalitetstænkning... Læs videre om det postmoderne samfund.

Litteratur

Inden for litteraturen betegner postmodernisme skrivemåder, der i forskellig grad bygger på den filosofiske postmodernismes opgør med "den store fortælling" og det autonome individ... Læs videre om postmodernistisk litteratur.

Arkitektur

Inden for arkitekturen betegner begrebet postmodernisme den brede strømning, der siden midten af 1960'erne har repræsenteret et opgør med modernismens arkitektur og byplanlægning, der af mange ansås for elitær, abstrakt og umenneskelig... Læs videre om postmodernistisk arkitektur.

Billedkunst

Inden for billedkunsten dækker postmodernisme en mangfoldighed af holdninger og tilgange. Oftest kædes betegnelsen dog sammen med det figurative, nyekspressionistiske maleris internationale gennembrud i begyndelsen af 1980'erne, som afviste modernismens originalitetstanke og frit citerede og kombinerede kunsthistoriens stilarter... Læs videre om postmodernistisk billedkunst.

Film

Postmodernisme er inden for filmen blevet brugt som betegnelse for flere tendenser. Den kan dels benyttes om 1960'ernes sene modernistiske filmkunst, hvor fortælleformen opløses... Læs videre om postmodernistisk film.

Teater

De tendenser i teatret, som begrebet kan knytte sig til, har manifesteret sig gennem hele 1900-t. De udspringer af oprøret mod det naturalistiske, orddominerede teater... Læs videre om postmodernistisk teater.

Dans

Postmoderne dans er en danseform, der dukkede op i 1960'ernes USA som opgør med moderne dance. Med det tværkunstneriske Judson Dance Theater i New York som laboratorium (1962-66) udforskedes dans... Læs videre om postmodernistisk dans.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig