Plantefysiologi er læren om planternes livsprocesser og deres respons på ændringer i omgivelserne. Processerne omfatter bl.a. energiomsætning (se respiration hos planter), fotosyntese, næringsoptagelse, vandoptagelse, stoftransport og plantebevægelser, mens faktorerne i omgivelserne udgøres af bl.a. lys, temperatur, tørke og oversvømmelse.