Næringsoptagelse, Planter er ud fra Solens energi og næring, der optages fra jorden, i stand til at syntetisere alle de kemiske forbindelser, som er nødvendige for deres vækst. Fra luften optages hovedsagelig gennem bladenes spalteåbninger kuldioxid, som bruges i fotosyntesen til opbygning af organisk materiale. Næringsstoffer findes som salte opløst i jordvandet og optages i planten via rødderne, hvor de opkoncentreres til meget højere koncentrationer end i den omgivende jord. Rødderne hos langt de fleste planter og træer lever i samliv (symbiose) med svampe (se mykorrhiza), hvilket udvider rodnettet og dermed øger næringsoptagelsen. Se også bakterieknolde, plantenæringsstoffer og ernæringsmåder.