plantebevægelse

Artikelstart

Plantebevægelse, bevægelse hos planter fremkaldt af ydre påvirkninger, fx lys, temperatur eller berøring. En bevægelse, der er orienteret i forhold til den ydre påvirkning, kaldes tropisme. Et tilsvarende fænomen hos frit bevægelige organismer eller celler benævnes taksi (se orientering (dyr)).

Fototropisme er en ændring af planters vækst som følge af ensidig påvirkning af lys, fx kimstænglers bøjning mod en lyskilde og kimrodens bøjning væk fra lyset. Et andet eksempel er solsikkeplantens blomster, som i løbet af dagen følger Solens gang. Lyssignalet registreres af planternes fotoreceptorer, herunder fytokrom og blåt lys-receptorerne. Geotropisme fremkaldes af tyngdekraftens indvirkning på planter og bevirker, at roden hos fx spirende kimplanter vokser nedad, og kimstænglen opad. Tyngdekraften formodes at registreres gennem hhv. stivelsesfyldte amyloplaster (statolitter), som findes i den yderste del af rodspidserne, og en stivelseskappe, som omslutter ledningsvævet i skuddene. Fælles for foto- og geotropisme er, at registreringen af hhv. lys og tyngdekraft resulterer i en omfordeling af plantehormonet auxin til områder med øget strækningsvækst.

Ved nastier forstås plantebevægelser, som ikke er orienteret i forhold til den ydre påvirknings retning. Ved berøring af fx et blad af Mimosa (se mimose) lægger småbladene sig momentant op imod hinanden, og bladstilkene sænkes. Fænomenet skyldes inducerede ændringer i saftspændingen og er korreleret med transport af ioner ind og ud af cellerne i bladstilkens led. Et andet eksempel er de såkaldte søvnbevægelser, hvor blade åbner sig om dagen og er lukkede om natten. Disse døgnrytmer reguleres af lys, men skyldes endogene signaler, da bevægelserne fortsætter i et begrænset stykke tid, efter at planterne er anbragt i mørke.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig