Grønkorn i en bladcelle af indigo stjernemos (udsnit)

respiration hos planter

Artikelstart

Grønne planter får gennem fotosyntesen energi fra sollyset og optager kuldioxid fra luften, samtidig med at de afgiver ilt. Alligevel er det nødvendigt for planter at optage ilt for at kunne gøre energien tilgængelig i de dele af planten, hvor der ikke sker fotosyntese, fx spirende frø, og om natten, når der ikke finder fotosyntese sted. Set over et helt døgn afgives normalt omkring halvdelen af den kuldioxid, som blev optaget ved fotosyntese, gennem respiration.

Luftudveksling

Planter har ikke særlige organer til iltoptagelse, men da de har en stor overflade, trænger normalt tilstrækkelig med ilt ind fra jord og luft. Vedagtige planter er forsynet med bark, der er uigennemtrængelig for ilt, men barken har en slags porer, lenticeller, som ilt kan diffundere igennem. I blade sker luftudvekslingen især gennem spalteåbningerne, også selvom disse er lukkede. Inde i planten når ilten frem til de forskellige celler ved diffusion.

Luftfyldte rum mellem cellerne, intercellularrum, er vigtige for respirationen, da ilt diffunderer 10.000 gange hurtigere i luft end i vand. Planterødder kan derfor få for lidt ilt, når jorden er meget våd, og hvis rødderne i længere tid mangler ilt og ikke kan respirere, bliver de skadet. Det påvirker i første omgang plantens vandoptagelse, hvilket er grunden til, at planter kan dø af tørst, hvis de vandes for meget. Mange vandplanter, fx åkander, har i stænglerne luftfyldte kanaler, som leder ilt til rødderne, og kan derfor respirere, selvom rødderne står i iltfattigt mudder på bunden af en sø. Nogle mangroveplanter har såkaldte ånderødder, der vokser op fra dyndet og derved fremmer ilttilførslen til rodsystemet.

Respiration i planteceller

Planter har ligesom dyr mitokondrier, hvor respirationen finder sted, og de biokemiske mekanismer er næsten de samme. Cyanid og kulmonoxid hæmmer respirationen i både dyrs og planters mitokondrier og forhindrer dannelsen af det energirige stof ATP, som bruges til opbygningen af nye stoffer. Planter kan dog respirere, selvom der er cyanid til stede, men det medfører, at processen ikke resulterer i opbygning af nye stoffer; i stedet produceres varme. Denne specielle respiration har en særlig betydning hos nogle planter i arumfamilien, hvor respirationen fører til en temperaturstigning på helt op til 25 °C i blomsten. Samtidig afgives lugtende stoffer, og den lune hørm tiltrækker bestøvende insekter.

Fotorespiration

En særlig form for respiration i planter er den såkaldte fotorespiration. I grønkornene findes enzymet rubisco, som reagerer med kuldioxid og indbygger det i organisk stof (se fotosyntese). Op til 30 % af det kuldioxid, som bliver optaget ved fotosyntese, bliver afgivet igen gennem fotorespiration. Rubisco kan nogle gange reagere med ilt i stedet for kuldioxid. Derved dannes nogle kemiske forbindelser, som planten ikke kan udnytte, og som nedbrydes videre, bl.a. i mitokondrierne.

Læs mere om respiration.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig