Oxoforbindelser er kemiske forbindelser, der indeholder et oxygenatom dobbeltbundet til et andet atom, fx aldehyder, ketoner og carboxylsyrer.