Organogenese, delproces ved formering af planter i vævskultur, hvorved der dannes skud og/eller rødder, hvor disse normalt ikke forekommer, såkaldte adventive skud og rødder. Organogenese forudsætter, at udgangscellerne er kompetente, hvilket betyder, at de kan reagere på en induktionsstimulus. Denne induktion fører til dannelse af determinerede celler, som så vil være programmeret til enten at danne et skudanlæg eller et rodanlæg, der udvikles til skud eller rødder.