Adventiv, i botanikken og zoologien strukturer, fx organer, rødder eller knopper, som fremkommer, hvor de normalt ikke burde være. Kan i botanikken også betegne tilfældigt indslæbte arter, adventivarter, der er mere eller mindre etablerede i et nyt område, fx ved havne og langs jernbaner. Adventivrødder kommer ikke fra rodanlægget, men fx fra stængeldele, og udnyttes ved stiklingsformering. Adventivskud kan udvikles fra rødder og ses hos fx bævreasp og agertidsel.