Omskreven polygon, i plangeometri en polygon, der har en indskreven cirkel, dvs. en cirkel, der tangerer alle polygonens sider. Polygonen er da konveks. Hvis den har omkreds 2s, er dens areal rs, hvor r er den indskrevne cirkels radius. Alle trekanter er omskrevne polygoner. I en omskreven firkant er summen af længderne af det ene par modstående sider lig summen af længderne af det andet par. Se også indskreven figur.