Nyfascisme, neofascisme, politisk bevægelse i Italien, hvis program bygger på fascismens idéer. De italienske nyfascister var 1946-94 organiseret i partiet Movimento Sociale Italiano, MSI; ved siden af det legale politiske arbejde anvendte yderligtgående tilhængere desuden terror. MSI blev 1994 videreført i det højrenationalistiske parti Alleanza Nazionale. Betegnelsen nyfascisme anvendes også om bevægelser i andre lande, der slutter op om fascismens ideologi.