Med ordet note menes der en kommentar, især en oplysende anmærkning til en tekst enten forneden på samme side (fodnote) eller samlet efter teksten.