Neuston, organismer, der er knyttet til vandets overfladehinde, som pga. overfladespændingen er i stand til at bære fx insekter som skøjteløbere og hvirvlere. Også på vandhindens underside lever mange neustonorganismer, såsom alger, encellede dyr, muslingekrebs, dafnier og ferskvandspolyppen Hydra. Blæregoplen den portugisiske orlogsmand er en af havets største neustonorganismer.