Nådler var en håndværker, der fremstillede nåle, senere også hægter og maller mv. Nålemageri var kendt fra 1300-tallet i Tyskland. Nålemagere fandtes i større danske købstæder fra 1500-tallet, men var aldrig talrige, og kun København fik et nålemagerlav, i 1755. I slutningen af 1800-tallet var faget fuldt automatiseret.