Håndværk er udførelse af et arbejde med håndkraft, hvorved råstoffer bearbejdes til færdige produkter. Håndværk adskiller sig fra industri ved, at produktionen og reparationsarbejderne foregår efter kundens bestilling. I industrien produceres til salg fra et lager. Håndværket udføres af fagudannede håndværkere, der kan være enten håndværksmestre og dermed indehavere eller ledere af mindre håndværksmæssigt drevne virksomheder, eller håndværkssvende. Hele artiklen