Mien, yaofolket, befolkningsgruppe i Kina og Sydøstasien; ca. 2,5 mio. i det sydvestlige Kina og ca. 500.000 i det nordlige Vietnam. Befolkningen bor fortrinsvis i bjergene og er svedjebrugere. Mien er påvirket af taoisme; de fastholder deres egen etniske identitet og omtaler sig som iu mien. De er opdelt i klaner og praktiserer polygami. Fra Kina og Vietnam er mien migreret til Burma og Laos samt til Thailand, hvor der findes ca. 45.000. Se også hmong og hmong-mien.