Hmong-mien, kinesisk miao-yao, sprogfamilie, der omfatter sproggrupperne hmong og mien, også kendt som hhv. meo og man, og som tales i Sydkina og i de nordlige dele af Vietnam, Laos og Thailand af hhv. ca. 4,5 mio. og 1 mio. mennesker. Dertil kommer ho-nte, der tales af nogle få hundrede nær Hongkong. De etniske grupper er større, men mange er gået over til at tale kinesisk. Hvor et skriftsprog findes, bygger dette på det latinske alfabet. Alle hmong-mien-sprog er tonesprog, nogle med op til 12 forskellige toner (forstået bredt, som prosodier inkl. fonationstyper). Der er ingen ordbøjning. Ord består af et eller flere enstavelsesmorfemer, og sætningsleddenes rækkefølge er normalt subjekt-verbum-objekt. Hmong-mien-sprogene har ligheder med såvel sino-tibetanske sprog som taisprog, men et egentligt slægtskab er indtil videre ikke påvist. Se også tonesprog.