Medial betegner inden for anatomien en struktur, der ligger ind mod midtplanet i et dyr, modsat lateral. Se symmetri (dyr).