matematik (undervisning)

Matematik. Illustration af funktionsbegrebet fra en basisbog for 4. klasse fra 1976.

.

Matematik. Udsnit af en regnebog for 2. klasse fra 1958.

.

Artikelstart

Matematik (inkl. regning) har været et undervisningsfag siden de ældste civilisationer. Fra 3. årtusinde f.v.t. indgik matematikundervisning i skriverskoler i Mesopotamien og Egypten. I antikkens Grækenland spillede undervisning i teoretisk matematik tidligt en vigtig rolle i dannede lag. I studiet af de frie kunster, skabt i den hellenistiske periode og videreført i klosterskoler og universiteter langt op i middelalderen, havde matematiske fag en central plads.

Matematikundervisning har altid haft to sider: dels en teoretisk side uden umiddelbart praktisk sigte, ofte henvendt til et mindretal, dels en side rettet mod matematikkens anvendelse på andre felter, for en bredere kreds. Med tiden er mere vidtgående matematikundervisning kommet en voksende andel af verdens befolkning til gode. Siden 1970'erne kan man tale om en international strømning i retning af "matematik for alle". Bagved ligger en overbevisning om matematikkens stigende betydning i samfundet som helhed, såvel for adskillige videns- eller praksisområder som for almen samfundsmæssig og kulturel indsigt.

Også i Danmark er der blevet undervist i matematik i mange hundrede år, i middelalderen og renæssancen primært på privat eller lokalt initiativ. Siden fremkomsten af statslige skoleforordninger i begyndelsen af 1700-tallet har matematik optrådt i læseplanerne på alle undervisningstrin. Ud over regning med et praktisk sigte var matematikundervisning dog indtil nyere tid forbeholdt de øvre trin. Dette ændredes fra 1960'erne, hvor almene matematiske begreber samt videregående emner kom på skemaet for alle elever.

I 1900-tallet har der i mange lande været bestræbelser på at analysere matematikundervisning og -tilegnelse både teoretisk og empirisk. Fra 1960'erne er denne omfattende forsknings- og udviklingsvirksomhed blevet samlet til et nyt videnskabsområde, matematikkens didaktik, repræsenteret på universitetsniveau i mange lande, herunder Danmark. Denne udvikling er bl.a. stimuleret af The International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) oprettet i 1908.

Ved omlægningen af skolernes matematikundervisning i 1970'erne oplevede mange forældre, at de ikke længere var i stand til at hjælpe med lektierne. Fra en undervisning, der havde fokuseret på geometri og regnefærdigheder, gik man over til en undervisningsform, som bl.a. baserede sig på mængdelære, hvilket skulle fremme abstrakt tænkning hos eleverne.

Sangen New Math af Tom Lehrer, der selv er matematiklærer, er med udgangspunkt i regnestykket 342-173 en satire over en udvikling, hvor det at forstå principperne er vigtigere end at få det rigtige resultat, og hvor den ældre generation blev ladt i stikken, sådan som han beskriver det i første vers:

    You can't take three from two, Two is less than three, So you look at the four in the tens' place. Now that's really four tens, Regroup, and you change a ten to ten ones, And you add them to the two and get twelve, And you take away three, that's nine. Is that clear? Omkvædet lyder: Hooray for new math, New-hoo-hoo-math, It won't do you a bit of good to review math. It's so simple, So very simple, That only a child can do it!

Efter skarpe angreb fra bl.a. nobelpristageren Richard Feynman blev de pædagogiske principper, der lå til grund for new math, i begyndelsen af 1970'erne miskrediteret i USA, men de var fortsat grundlaget for den danske folkeskoleundervisning op i 1980'erne.

I USA er der i 1990'erne opstået endnu en pædagogisk retning, new new math eller fuzzy math, der nedprioriterer formelle beviser og udenadslære og i stedet betoner løsning ved gætteri og gruppediskussioner. Kritikere mener, at det resulterer i borgere, der ikke kan udregne 12 gange 12 uden en lommeregner.

Læs mere om matematik.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig