maskinoversættelse

Maskinoversættelse, oversættelse fra et sprog til et andet foretaget af en computer. Som oftest bruges betegnelsen maskinoversættelse om en fuldautomatisk proces, mens systemer, der blot giver forslag til oversættelser, kaldes maskinstøttet oversættelse.

På trods af teoretiske tilløb i tidligere århundreder dateres maskinoversættelse først til computerens fremkomst i 1950'erne. En væsentlig tilskyndelse var supermagternes ønske om at få adgang til hinandens videnskabelige dokumenter. I 1960 stod det første brugelige system klar ved universitetet i Georgetown, USA. Dette blev i de følgende år videreudviklet til maskinoversættelsessystemet Systran, der stadig anvendes mellem flere sprog i EU.

De såkaldte førstegenerationssystemer er baseret på direkte tekstoverførsel, dvs. en kontekstbestemt ord for ord-oversættelse. Selvom systemet principielt tager et ord ad gangen, er det i stand til at undersøge det givne ords omgivelser, også grammatisk. Førstegenerationssystemerne vil dog aldrig kunne producere oversættelser af høj kvalitet, idet enhver god oversættelse bygger på en helhedsvurdering af en større del af teksten, mindst en periode.

Fra slutningen af 1970'erne udvikledes en række andengenerationssystemer, der bygger på indirekte tekstoverførsel, således at én sætning ad gangen analyseres frem til en standardrepræsentation af indholdet, hvorefter sætningen i den følgende proces genopbygges på målsproget. Sådanne systemer kan håndtere den situation, at en sætning er anderledes opbygget på målsproget end på kildesproget.

Siden slutningen af 1990'erne er der sket en udvikling i retning af statistiske oversættelsessystemer. Disse systemer bruger store mængder af parallelle oversatte tekster til at udlede statistiske modeller af kildesprog og målsprog. Hypoteser om oversættelse af de enkelte ord dannes ligeledes statistisk, hvorefter den mest sandsynlige oversættelse vælges ud.

Størst anvendelse har maskinoversættelse hidtil fundet i Japan, men også i USA og Europa findes adskillige systemer i handelen. Til mange formål er maskinoversættelse af fagtekster tydeligvis nyttig, idet en del flertydigheder kan undgås, når oversættelsen foregår i en klart afgrænset faglig kontekst. Høj litterær kvalitet kan formentlig aldrig opnås, idet der foreløbig ikke er udsigt til, at man maskinelt kan simulere tekstforståelse i det fornødne omfang. Nogle foretrækker derfor at bruge maskinstøttet oversættelse til kvalitetsoversættelser.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig