Maritime zoner, havområder, som kyststaterne har visse suveræne rettigheder og jurisdiktion over, se fiskerizone, EEZ, kontinentalsokkel og havret.