Mælkehat, Lactarius, stor slægt af bladhatsvampe med ca. 65 arter i Danmark; spiller en vigtig rolle som dannere af mykorrhiza. Kødets specielle opbygning (bl.a. af runde celler) findes også hos skørhat, hvormed mælkehat udgør en særlig gruppe inden for hatsvampene. Mælkehatte indeholder en oftest hvid, sjældnere gul, orange, violet eller blåligt anløbende mælkesaft. Slægten er udbredt og almindelig fra arktiske egne til troperne. Mange arter er gode spisesvampe, en del dog først efter nedsaltning.