Limonit, (1. led af gr. leimon 'eng', jf. eng. meadow iron og da. myremalm, 2. led -it), vandholdigt jernoxid (Fe2O3∙nH2O), hvor hovedkomponenten er mineralet goethit. Dannelsen sker ved oxidation af jernholdige mineraler, specielt sulfider som fx pyrit, og giver rustbrune forvitringsbjergarter også kaldet gossan. Tykkelsen af de jernholdige forvitringslag afhænger af klimaet; i troperne kan de blive flere hundrede meter, i tempererede områder mindre end 50 meter tykke. Et eksempel på en limonitmalm er de oolitiske minettemalme i Frankrig. Limonitmalme er også interessante ved at indeholde spor af guld. Se også rust.