Gossan, (mineudtryk fra Cornwall, af kornisk gos 'blod'), jernhat, de overfladenære, oxiderede og udludede dele af sulfidmalmforekomster. Sulfidmineralernes svovl oxideres til svovlsyre, og deres jernindhold til rust (mineralet limonit). De øvrige metaller opløses af syren og siver dybere ned i forekomsten, hvorved der efterlades en hullet rustbjergart kaldet gossan. Et eventuelt primært indhold af guld og sølv kan tilbageholdes i gossan og gøre den brydeværdig. I øvrigt anvendes gossan til at lokalisere skjulte sulfidmalmforekomster.