Lege artis er et udtryk, der oftest anvendes om forskriftsmæssig udførelse af lægegerningen, dvs. i overensstemmelse med anerkendt videnskabelig viden og medicinsk etik.