Læresamtaler, samtaler mellem kirker af forskellig konfessionel observans (luthersk, reformert, romersk-katolsk osv.) om dogmatiske, dvs. læremæssige, forskelle af kirkeadskillende karakter med det formål at nå til enighed (konsensus) som udgangspunkt for retablering af den enhed, der historisk set er blevet brudt. Læresamtaler er i sidste instans en dialog om sandheden og ender derfor ikke i kompromiset, men i den fælles forståelse af denne sandhed som resultat af samtalen selv.