Reformert, som hører til de ved reformationen opståede protestantiske trossamfund. Ordet reformert anvendes i dag især om noget, der vedrører eller tilhører den reformerte kirke, dvs. de kirkesamfund, der udgår fra Zwingli og Calvins reformation.