Romerskkatolsk, (se romersk se katolsk), vedr. den del af kristenheden, der har paven som øverste leder.