En kodimension er i matematik en angivelse af dimensionen af et (algebraisk eller geometrisk) objekt i forhold til det omgivende rum; fx har en linje kodimension 2 i rummet. Mere generelt er kodimensionen af et underrum \(U\) af et endeligdimensionalt vektorrum \(V\) differencen \(\text{dim} V−\text{dim} U\) mellem rummenes dimensioner; ifølge dimensionssætningen er kodimensionen også lig med dimensionen af vektorrummet \(V/U\) af restklasser.