Restklasse, talteoretisk begreb, se kongruens og restklassering.