Kernefysik, læren om atomkernernes fysiske egenskaber og struktur samt om de metoder, der benyttes for at studere kernerne. Atomkerner er opbygget af positivt ladede protoner og neutrale neutroner. Disse kernepartikler bindes sammen af den tiltrækkende kernekraft, som er stærk nok til at overvinde den elektriske frastødning mellem protonerne. Den lineære udstrækning af kernen er ca. 100.000 gange mindre end udstrækningen af det ydre atom.