jordemoder

Artikelstart

En jordemoder er en person, som har gennemgået en jordemoderuddannelse og fået autorisation af Sundhedsstyrelsen. En jordemoder beskæftiger sig med den gravide, fødende og barslende kvinde samt hendes partner/familie.

Faktaboks

Etymologi
1. led i ordet jordemoder kommer af jord, vist fordi fødsler i ældre tid ofte fandt sted på jorden, hvorfra jordemoderen løftede barnet op

I graviditeten tilbyder jordemoderen konsultationer for kvinden alene, sammen med partneren eller i en gruppe med andre gravide. Jordemoderkonsultationerne omfatter samtaler om kvindens velbefindende og graviditetens forløb, parrets/familiens forberedelse til at blive en større familie, barnets vækst og udvikling i livmoderen samt undersøgelser af den gravide kvinde. Endvidere tager jordemoderen initiativ til at tale om kost, levevis og arbejdsmiljø, selve fødslen, amning, spædbarnet, forældreskab og andre sociale og psykologiske forhold, relateret til graviditet og forældreskab. Jordemoderen kan foretage hjemmebesøg efter behov, og jordemødre kan deltage i omsorg og behandling af kvinder, der er indlagt under graviditeten. Jordemoderarbejdet omfatter også undervisning af vordende forældre/flergangsforældre.

Jordemoderen assisterer kvinden ved fødslen, hvad enten denne finder sted hjemme, på klinik eller på sygehus (se fødsel). Jordemoderen undersøger det nyfødte barn og foretager anmeldelse af fødslen til de offentlige myndigheder.

Efter hjemme- og ambulantfødsel kan jordemoderen komme på besøg i hjemmet. Jordemoderen vejleder forældrene, observerer barnet og tilbyder at tage blodprøve på barnet. Jordemødre deltager i varierende grad i barselsplejen, når mor og barn er indlagt på sygehus efter fødsel. Jordemødre kan tillige deltage i andre opgaver inden for svangreomsorgen, fx vejledning om prænatal diagnostik og ultralydundersøgelser.

En jordemoder kan selvstændigt forestå konsultationer, fødselshjælp og barselspleje til kvinder med spontane ukomplicerede forløb. Ved komplikationer skal jordemoderen tilkalde læge.

Jordemoderens virksomhedsområde er fastlagt i kapitel 14 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed samt EU's Rådsdirektiv af 21. januar 1980 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af virksomhed som jordemoder. I medfør heraf udarbejder Sundhedsstyrelsen regelsæt om jordemodervirksomhed. Jordemoderen kan udøve sin virksomhed som offentligt ansat eller som privatpraktiserende. De fleste jordemødre arbejder i det offentlige sundhedsvæsen.

Uddannelse

Uddannelse til jordemoder foregår på Professionshøjskoler i hhv. Esbjerg, Aalborg og København. Uddannelsen kvalificerer de studerende til at kunne planlægge, udføre, evaluere og dokumentere jordemoderfaglige opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, omsorg og behandling.

Uddannelsen er semesteropdelt og normeret til 3,5 studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point. Uddannelsen afsluttes med en professionsbachelorgrad i jordemoderkundskab (BM). Den kliniske og teoretiske undervisning skaber forudsætninger for den studerendes kompetencer til at analysere, forstå, begrunde og udvikle praksis samt håndværksmæssige færdigheder, kommunikative og etiske kompetencer. Den kliniske del af uddannelsen foregår i et tæt samarbejde mellem skolen og en række jordemodercentre samt føde- og gynækologiske afdelinger.

Der har været formaliseret jordemoderuddannelse i Danmark siden 1787, og det er landets ældste kvindeuddannelse. Der optages årligt ca. 190 studerende (2011).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig