Sundhedsstyrelsen

Plakat fra Sundhedsstyrelsen ifm. coronavirus-pandemien i 2020, Københavns Hovedbanegård 31.marts 2020.
Plakat fra Sundhedsstyrelsen
Af /Gonzales Photo/Ritzau Scanpix.

Artikelstart

Sundhedsstyrelsen er Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed. Sundhedsstyrelsen er underlagt Sundheds- og Ældreministeriet og rådgiver ministeren i forbindelse med udførelsen af de statslige opgaver inden for sundheds- og ældreområdet. Styrelsen ledes af en direktør.

Alle centrale myndigheder kan få sundhedsfaglig rådgivning herfra, og styrelsen skal udtale sig om forebyggelse, sundhedsfremme, regionernes planlægning på sundhedsområdet samt ældre- og demensområdet. Sundhedsstyrelsen skal følge sundhedstilstanden i landet og give forslag til forbedringer.

Sundhedsstyrelsen afløste i 1909 Sundhedskollegiet (oprettet 1803).

Til og med 1996 var Sundhedsstyrelsen med sin lægemiddelafdeling ansvarlig for godkendelse af lægemidler; denne funktion blev 1996-2012 varetaget af Lægemiddelstyrelsen. De to styrelser blev 2012 atter sammenlagt under navnet Sundhedsstyrelsen, som derved atter fik ansvaret for godkendelse og overvågning af medicin. I 2015 blev Lægemiddelstyrelsen genetableret som selvstændig styrelse. Samtidig oprettedes Styrelsen for Patientsikkerhed ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder.

Gennem Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) fører Sundhedsstyrelsen kontrol med befolkningens påvirkning af radioaktiv stråling.

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig