Jødisk medicin er betegnelsen for de sygdomsopfattelser, hygiejniske foranstaltninger, religiøse tabuer, offerforskrifter og ritualbeskrivelser relateret til ernæring, sundhed og sygdom, som kan findes i de ældste af Jødedommens religiøse skrifter. Inklusive de oplysninger om lægegerning og læger, som man kan finde samme sted.

Betegnelsen dækker i nogen grad også over den særlige rolle jødiske læger, jordemødre, sygeplejersker og videnskabsmænd senere spillede i Europas kulturhistorie både i kraft af, at de var en undertrykt religiøs minoritet, og at de bidrog til lægevidenskabens fremme.

De skriftlige kilder

Det Gamle Testamente er en vigtig kilde, men hovedkilden er først og fremmest de oplysninger, der stammer fra Talmud. Sidstnævnte er tre efterbibelske værker fra 400-500-tallet: Den Palæstinensiske Talmud, den Jerusalemske Talmud og den Babylonske Talmud. Indholdet i Talmud omfatter hovedsageligt kommentarer til Moseloven og forskellige moralsk opbyggelige fortællinger. Derudover kan man finde spredte medicinske oplysninger i nogle andre småskrifter.

Andre kilder

Kirurgiske instrumenter til bl.a. omskæring fra middelalderen og afbildninger af disse er bevarede og findes på både museer og i private samlinger.

Den kulturhistoriske kontekst

Jøderne var oprindeligt et nomadefolk, der omkring år 1500-1400 f.v.t. levede i den syrisk-arabiske ørken, og ligesom de andre nomadefolk i området, dyrkede de på dette tidspunkt flere guder. De udgjorde en gren af de vestsemitiske beduinhorder, aramæerne. Med tiden fik de deres eget hebraiske sprog baseret på den aramæiske skrift.

En vis kulturel indflydelse fra de to store imperier og civilisationer, Assyrien i nord og Babylon i øst, gjorde sig muligvis gældende i denne tidlige periode af jødernes historie. I Hammurabis lov omtales fx tilsyn med læger og straffe til læger, der udsætter patienter for kritisabel behandling. Det genfinder man også i den tidlige jødiske medicin. Der er dog uden tvivl den afgørende forskel, at den gamle jødiske medicin ikke som den assyro-babylonske opererer med forestillingen om et væld af ånder og dæmoner, der forårsager forskellige sygdomme.

Israel

Omkring år 1200 f.v.t. begyndte jøderne at slå sig ned i de tyndtbefolkede områder af det østlige Palæstinas bjergområder (Kanaans land), hvor de blandede sig med den lokale befolkning og overtog deres sprog kanaænisk. I følge Biblen havde guden Jahve kort forinden henvendt sig til Abraham med et dristigt tilbud om at forlade hus og hjem og blive stamfader til et nyt folk i et nyt land. Sammen med sin søn Isak og sønnesøn Jakob (de tre patriarker), blev Abraham stamfader til israelitterne eller stammeforbundet Israels tolv stammer. De tre patriarker havde et intenst og meget personligt forhold til Jahve.

Omskæring

Abraham indgik en pagt med Jahve om at lade sig omskære. Omskæring forebygger forhudsforsnævring og det nedsætter muligvis også risikoen for infektioner i forhuden og penis. Ritualet praktiseres desuden på forskellig vis af bl.a. folkeslag i Afrika og blandt den oprindelige befolkning i Australien, der er bosiddende i varme ørkenområder. Omskæring blev ligeledes praktiseret i oldtidens Egypten. Det diskuteres derfor om ritualets oprindelse er af udelukkende social-religiøs karakter eller om det også er et tidligt eksempel på en forebyggende medicinsk foranstaltning.

Jakob og Josef

På grund af hungersnød måtte Jakob og hans lillebror Josef flygte til Egypten, hvor israelitterne blev undertrykt og udnyttet som bygningsarbejdere af Farao Ramses 2. Josefs unikke evner med hensyn til drømmetydning var med til at hjælpe både ham selv og det jødiske folk gennem den svære tid i egyptisk fangenskab. Det kan være et vidnesbyrd om en kultur, der lagde vægt på introspektion, intuition og spiritualitet som vejen til mental sundhed.

Moses

Moses besluttede, at rede israelitterne og føre dem ud af Egypten, hvilket på mirakuløs vis lykkedes med hjælp fra Jahve. Efter yderligere fyrre års ørkenvandring lykkedes det Josva at tilbageerobre Kanaans land og herefter følger jødernes storhedstid under kong David.

Moses havde et meget intimt forhold til Jahve, som han mødtes med på Sinaibjerget og talte med "som en mand taler med sin ven". Den pagt som Moses indgik med Jahve blev af central betydning for jødernes identitet og kultur. Ifølge pagten måtte jøderne kun have Jahve som gud og de skulle adlyde hans etiske og kultiske bud. Til gengæld ville de blive Jahves udvalgte folk, nyde hans beskyttelse og få deres eget hjem i Palæstina. Jahves centrale kultsymbol var et skrin, Pagtens Ark, der på beduinvis førtes rundt i et telt, Tabernaklet. Den ugentlige hviledag, sabbatten, som også stammer fra denne tid, vidner måske om, at man var opmærksom på den sundhedsmæssige værdi af hvile og restitution.

Middelalderen

I forbindelse med den islamiske ekspansion i den tidlige middelalder fik de jødiske læger i Nordafrika, Mellemøsten og Spanien i kraft af deres arabiske sprogfærdigheder adgang til arabernes medicinske litteratur og medvirkede desuden selv til oversættelsen af værker fra græsk til arabisk. Mange steder i Europa blev de jødiske læger lagt for had af de kristne og nægtet retten til at praktisere. Andre steder nød de stor respekt, fordi de også kunne læse arabisk og kendte til den arabiske medicin. Det gjaldt bl.a. Marseille, hvor over halvdelen af byens læger var jøder.

Sygdomsopfattelsen

I den tidlige jødiske medicin er sygdomsforståelsen af helt klar overnaturlig eller religiøs karakter, men den er ikke som i andre kulturer baseret på forestillingen om, at sygdomme skyldes onde ånder, der skal uddrives; men derimod forestillingen om, at sygdomme er noget, som kommer udefra påført af Gud (Jahve), enten som en straf eller som en prøvelse med henblik på personlig udvikling og vækst. Historien om Job i det gamle testamente er et eksempel på det sidste.

Infektionssygdomme, epidemier og hygiejne

Biblen rummer flere beskrivelser af sygdomsepidemier, og at de syge i den forbindelse er "urene" og skal isoleres. Det gælder særligt de spedalske. Det tyder på, at man måske havde en erkendelse af smittefaren. En lang række hygiejneforskrifter findes også i den Babylonske Talmud: tøj der har tilhørt spedalske skal brændes, man skal vaske hænder inden man spiser, kvinder skal vaske sig grundigt i forbindelse med menstruation, vask efter samleje anbefales tillige for både mænd og kvinder. Ligeledes anbefales seksuelt mådehold og det anbefales, at kvinder ikke har samleje den første uge efter en menstruationsblødning. Betydningen af at have rent og frisk drikkevand til rådighed understreges flere steder.

Anatomi og fysiologi

De anatomiske angivelser i kildematerialet er få og ufuldstændige. Ordet for hjerne, lunge og milt nævnes fx ikke i de gamle medicinske tekster. Hjertet er sæde for både følelserne og forstanden. I 5. Mosebog tales der om "at omskære hjertets forhud", men det mest sandsynlige er, at det er billedligt udtryk, der handler om "hjertets renselse" og ikke udtryk for anatomisk kendskab til den bindevævshinde (pericardium), der omgiver hjertet.

Udtrykket "det omskårne hjerte" optræder tillige i tredje Mosebog. Det komplicerer desuden sagen yderligere at ordet for hjerte, leb, der svarer til babylonsk libbu også kan betyde "mave". Medicinhistorikeren Charles Brim udgav i 1936 et kontroversielt værk, Medicine in the Bible, i hvilket han gjorde sig til talsmand for, at udtrykket "forhærdet hjerte" dækkede over kendskab til åreforkalkning af hjertets kranspulsårer, og at det ikke, som andre mente, var et billedligt udtryk for en personlighed eller emotionel tilstand. Han mente også at kunne finde holdepunkter for kendskab til ledningsforstyrrelser i hjertemuskulaturen og forstørret hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati).

Dermatologi

Forskellige steder i litteraturen er der eksempler på beskrivelser af hududslæt og blærer i huden. Ligeledes omtales lyse eller hvide pletter, der opstår spontant i huden som et faresignal, man skal være opmærksom på. Depigmenterede hudområder ses typisk ved hudsygdommen vitiligo, men det kan også være første symptom på spedalskhed (lepra). Man havde desuden kendskab til pletskaldethed (alopecia areata), en skaldet plet i hårbunden, som opstår spontant hos hovedsageligt yngre kvinder og i mange tilfælde forsvinder igen. I dag ved man, at det er en tilstand som skyldes en autoimmun reaktion og ofte forløber godartet. Der er ligeledes beskrivelser af, at den almindelige mandlige skaldethed har en tendens til at optræde i familier, hvilket er i overensstemmelse med nutidens viden om arveligheden.

Lægeprofessionen

Der var to forskellige typer af læger i de gamle jødiske samfund: rophe og uman. De førstnævnte tog sig af både medicinske og kirurgiske opgaver og de sidstnævnte udelukkende af kirurgiske indgreb, såsom omskæring. Derudover har der også været barberer og andre personer med særlig oplæring, der har praktiseret omskæring.

Den ældste beskrivelse af blødersygdom (hæmofili) er muligvis de beskrivelser af fatale blødninger i forbindelse med omskæring, der findes i Talmud. Det omtales samme sted, at hvis der hos to drengebørn med samme forældre opstår fatale blødninger i forbindelse med en omskæring, skal man afstå fra at omskære det næste barn. Det kan tyde på, at man intuitivt har erkendt, at hæmofili er en arvelig sygdom.

Rabbinerne førte tilsyn med lægerne og sikrede, at de udøvede deres lægekunst på forsvarlig vis. Man lagde bl.a. vægt på, at læger med synshandicap ikke skulle have retten til at praktisere.

I Talmud er der beskrivelser af, hvordan man reponerer frakturer og luksationer (at sætte brækkede knogler og knogler, der er gået ud af led på plads). Sandsynligvis baserer de instruktioner sig på studier af Hippokrates og andre græske forfatteres værker.

Lig blev anset for urene, og religionen foreskrev, at man begravede de døde så hurtigt som muligt. Man mener derfor ikke, at de jødiske læger lavede dissektioner. Det eneste eksempel man kender til er Rabbi Ishmaels dissektion af et lig tilhørende en prostitueret omkring år 100.

Jødiske læger i den moderne vestlige medicins historie

Denne del af historien præges i høj grad af, at jøderne interesserede sig indgående for den natur- og lægevidenskab, som blev dyrket ved universiteter og andre højere læreanstalter i de store byer, men også af, at jøder var omgærdet af had og mistro og tillige misundelse i de tilfælde, hvor de var succesrige. Mange steder blev jøder nægtet adgang til universiteterne og de blev også nægtet retten til at arbejde som læge. En væsentlig undtagelse til reglen var universitetet i Padova. Allerede fra grundlæggelsen i 1222 og oprettelsen af det medicinske fakultet i 1250 optog man jødiske studerende. I perioden 1409-1816 uddannedes 325 jødiske læger ved universitetet i Padova. Under den franske revolution gav Frankrig i 1792 som det første land i Europa jøderne borgerrettigheder, der ligestillede dem med de kristne.

1700-tallet

Den engelske læge William Heberden (1710-1801), der i 1760 lavede den første beskrivelse af brystsmerter relateret til åreforkalning i hjertets kranspulsårer (angina pectoris), var jøde. Han beskrev det i sin afhandling Some accounts of disorders in the breast (Beretninger om lidelser i i brystet). Heberden måtte arbejde gratis på Saint Bartholemews hospital i London, da han ikke kunne ansættes, men han blev medlem af Royal college of Physicians og var med til at udgive tidsskriftet Medical Transactions. I 1772 gik Heberden på pension, men begyndte nedskrivningen af sine commentaries i hvilke man finder hans beskrivelse af digitorum nodi, de "gigtknuder", som man ser på de yderste fingerled i forbindelse med slidgigt (artrose). De fik siden hans navn og er i dag kendt som heberdenske noduli. De skyldes dannelse af osteofytter, der er ny knogledannelse, der hvor ledbrusken er forsvundet. De tilsvarende knuder på de mellemste fingerled hedder bouchardske noduli.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig