Hvidvaskning af penge er transaktioner, som foretages for at skjule bestemte penges oprindelse, bevægelse, ejerforhold og lignende.

Faktaboks

Også kendt som

hvidvask

Indtægter fra narkotikahandel og anden kriminalitet kan i dag spores, fordi pengetransaktioner registreres i pengeinstitutter og i forbindelse med fx skat og moms. Der foretages derfor blandt kriminelle en række transaktioner, såkaldt hvidvask, for at give det udseende af, at pengene er lovligt tjent.

I 1988 vedtog FN en konvention om narkotika, som omhandlede forholdsregler mod hvidvask, fra Europarådet kom 1990 en konvention om ransagning m.m. af udbytte fra kriminalitet, og fra EU kom 1991 et rådsdirektiv mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.

Til gennemførelse af direktivet vedtoges i Danmark i 1993 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, som senere er afløst af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, der senere er ændret.

De virksomheder og personer, der er omfattet af loven, skal være opmærksom på kunders aktiviteter, som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Det gælder især komplekse eller usædvanlig store transaktioner og alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden. Undersøgelses- og underretningspligten omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber mv., og advokater, når de yder bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter, fx i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, og oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller anden forretningsmæssig rådgivning.

Endvidere er bl.a. statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere og eksterne bogholdere omfattet af lovens regler om undersøgelses- og underretningspligt.

Der kræves fx legitimation ved åbning af konti, og der skal indhentes oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Kundeforholdet skal løbende overvåges, og transaktioner, der gennemføres som led i kundeforholdet, skal overvåges for at sikre, at transaktionerne er i overensstemmelse med virksomhedens eller personens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse.

Hvis en mistanke om hvidvaskning eller finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes, og mistanken vedrører lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel i over 1 år, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK; populært kaldet Bagmandspolitiet) underrettes; hvis mistanken vedrører finansiering af terrorisme, må transaktionen kun gennemføres efter aftale med SØIK.

Advokater er undtaget fra pligten til at indberette oplysninger, som de modtager fra eller indhenter om en af deres klienter i forbindelse med, at de fastslår den pågældende klients retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer klienten under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede eller undgå et sagsanlæg. Dette gælder uanset, hvornår advokaten har modtaget oplysningerne.

Siden slutningen af 1990'erne og kraftigt accelereret af terrorangrebet 11. september 2001 er der internationalt blevet tillagt opsporing og bekæmpelse af hvidvask af penge stadig stigende betydning i bekæmpelse af kriminalitet og terrorvirksomhed.

Læs mere på Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig