Hektar er et arealmål i det metriske system. 1 hektar = 100 ar = 10.000 kvadratmeter. Hektar anvendes mest ved arealangivelser af landbrugsjord.