Hekto-, hekt-, hecto-, SI-præfiks for 100 (102), forkortes h; hekto- bruges relativt sjældent, men anvendes fx ved angivelse af (atmosfærisk) tryk i hektopascal (hPa), volumen i hektoliter (hl) og masse i hektogram (hg).