Firn er betegnelsen for sne, der er ældre end et år. Firn benyttes internationalt i glaciologi, fx i betegnelser som firnikation, firnområde og firnlinje. I takt med at sne ældes, foregår en omdannelse, metamorfose, ved hvilken de enkelte snekrystaller ændrer form og størrelse. Firn har derfor større massefylde (0,5 g/cm3) end nysne.