Naturgeografi er de discipliner inden for geografien, der undersøger naturforholdene. Traditionelt tog geografiske undersøgelser af naturen udgangspunkt i mennesket og menneskenes udnyttelse af naturen. Naturgeografi var således et studium af naturen "for os". I 1900-tallet forskød interessen sig fra de biologiske discipliner som dyre- og plantegeografi mod den fysiske geografi, "naturen i sig selv", med discipliner som geomorfologi (om landskabsformernes dannelse), klimatologi, hydrologi (om vandets kredsløb) og jordbundsgeografi. Hele artiklen