Atmosfæren

Atmosfæren er luftlagene omkring Jorden. Set i forhold til Jordens størrelse er atmosfæren kun en uhyre tynd hinde omkring Jorden. Atmosfæren har ingen veldefineret øvre grænse, men den tynder hurtigt ud opad, og de nederste 30 km rummer 99 procent af dens samlede masse. De fysiske og kemiske processer, der er af betydning for livet på Jorden, foregår især i de nederste 15 km. Hele artiklen