Klimaforandringer

Menneskeskabte klimaforandringer er de ændringer i klimaet, der skyldes menneskers aktivitet. Der er meget stor enighed blandt verdens klimaforskere om, at global opvarmning finder sted, og at hovedårsagen til de klimaforandringer, der finder sted nu, er menneskeskabte. Som følge af menneskets historiske, nuværende og fremtidige udledninger af CO2 og andre drivhusgasser til atmosfæren er klimaet under hastig forandring og vil være det i århundreder fremover. Hele artiklen