Glaciologi

Glaciologi er den videnskabelig disciplin, der beskæftiger sig med is i alle dens former her på Jorden. Glaciologien omfatter således studiet af gletsjere, sne, sø- og havis samt is i jordlagene. Glaciologisk viden har praktisk betydning for bl.a. kunstvanding og vandkraft, der ofte bruger vand fra sne- og gletsjerdækkede områder. Desuden afhænger transport flere steder af viden om sneforhold, havis og isbjerge. Hele artiklen